De l’hort a l’olla i de l’escola a casa

Exposició Agroeco…lògic!