Entenem la sostenibilitat de manera àmplia i creiem fermament que aquesta depèn de molts factors i que es materialitza, no només en el producte que servim, sinó també amb les relacions comercials que es donen des del camp al plat.

És per això que la nostra manera de treballar es regeix per diversos criteris ètics i de transparència, més enllà de la producció certificada ecològica, que demostren la convicció i el compromís per aconseguir un model just i sostenible ambiental i socialment.

La Xarxa Agroecològica de Menjadors Escolars de Catalunya s’ha creat amb l’objectiu de ser un agent que sumi per promoure la transició agroecològica als menjadors escolars. Duem a terme accions en tres àmbits principals:

  • Educació i sensibilització al conjunt de la comunitat educativa
  • Defensa del model de menjadors i incidència política
  • Promoció de bones pràctiques i de transparència en el sector

La Xamec existeix com a xarxa d’entitats des del 2017 i es va formalitzar com a associació oficialment al maig del 2019.

Considerem els menjadors escolars com un veritable punt de suport al canvi polític, social i pedagògic a través d’un nou model alimentari.

Volem donar resposta als reptes socials i ambientals presents, en base la sobirania alimentària i l’agroecologia.