La Xamec va néixer el 2017 amb la voluntat d’obrir camí i consolidar la transició necessària cap a un model de menjador escolar agroecològic: sostenible, transparent, compromès i respectuós amb el medi ambient i les persones.

La XAMEC està formada per cinc gestores de menjadors escolars, una explotació d’horta ecològica, una central de compres agroecològiques, una associació de restaurants i una ONG. Globalment, els nostres membres ofereixen 17.000 menús diaris, gestionen 24 escoles i 22 restaurants.

Tots els membres de la Xamec ens comprometem amb uns criteris ètics de funcionament, que representen uns requisits necessaris per formar-ne part.

Actualment el model agroalimentari globalitzat té greus conseqüències socials i ambientals: posa en joc la sostenibilitat de la vida rural i la sobirania alimentària de tot el territori, causa l’esgotament de recursos naturals i la seva contaminació (sòl, aigua, ecosistemes).

Els menjadors escolars són un element clau en el canvi polític, social i pedagògic a través d’un nou model alimentari agroecològic.

Per això, en el nostre dia a dia treballem per visibilitzar com aquest model és possible i sensibilitzar al conjunt de la societat sobre la necessitat de disposar d’una alimentació sostenible.

Considerem els menjadors escolars com un veritable punt de suport al canvi polític, social i pedagògic a través d’un nou model alimentari