La Xamec neix amb la voluntat d’obrir camí i consolidar la transició necessària cap a un model de menjador escolar agroecològic: sostenible, transparent, compromès i respectuós amb el medi ambient i les persones.

Actualment el model agroalimentari globalitzat té greus conseqüències socials i ambientals: posa en joc la sostenibilitat de la vida rural i la sobirania alimentària de tot el territori, a la vegada que causa l’esgotament de recursos naturals i la contaminació d’aquests (sòl, aigua, ecosistemes).

Considerem els menjadors escolars com un veritable punt de suport al canvi polític, social i pedagògic a través d’un nou model alimentari, en base a la sobirania alimentària i l’agroecologia.

Així, en el nostre dia a dia treballem per visibilitzar com aquest model és possible i sensibilitzar al conjunt de la societat sobre la necessitat de disposar d’una alimentació saludable, equilibrada, ecològica, de proximitat i de temporada.

La Xamec existeix com a xarxa d’entitats des del 2017, formalitzant-se com a associació oficialment al maig del 2019.

Els membres de la Xamec ens comprometem amb uns criteris ètics de funcionament, que representen uns requisits necessaris per formar-ne part.

Considerem els menjadors escolars com un veritable punt de suport al canvi polític, social i pedagògic a través d’un nou model alimentari