A través de la pràctica podem assegurar que és possible la transició cap a un menjador escolar, a preus públics, agroecològic. En el nostre dia a dia donem suport, amb totes les nostres forces, a les petites empreses productores d’aliments ecològics, a la vegada que proporcionem una alimentació de qualitat, ecològica, de temporada i local a milers d’infants

Entenem la sostenibilitat de manera àmplia i creiem fermament que aquesta depèn de molts factors i que es materialitza, no només en el producte que servim, sinó també amb les relacions comercials que es donen des del camp al plat. És per això que la nostra manera de treballar es regeix per diversos criteris ètics i de transparència, més enllà de la producció certificada ecològica, que demostren la convicció i el compromís per aconseguir un model just i sostenible ambiental i socialment.

Tots els membres integrants de la Xamec tenen un compromís ètic per assolir un menú de:

  • Proximitat: a través de la compra directa als productors, sigui gràcies a una central de compres o d’altres canals directes. Això també permet que sigui producte majoritàriament de temporada i local.
  • Ecològic: compromís per assolir el 100% del producte ecològic com a mínim en fruita, verdura, llegum, cereal i ous.

Aconseguim garantir uns preus justos per la pagesia i un treball col·laboratiu gràcies a:

  • La compra de proximitat i de la central de compres, garantim preus íntegres per a les productores i productors.
  • Una planificació de cultius conjuntament entre la pagesia, la central de compres i les empreses gestores dels menjadors escolars.
  • La central de compres té un compromís en la gestió transparent i en la relació entre client/clienta final i proveïdors/proveïdores

Les empreses gestores de menjador tenen un compromís amb la transparència i la traçabilitat del producte:

  • Realitzant auditories anuals, a través d’Intereco (per auditar el cultiu ecològic).
  • Certificació opcional a través de Slow Food per acreditar la proximitat
  • Treball en xarxa amb d’altres empreses i entitats per millorar la transparència al sector de la restauració col·lectiva escolar.