Un dels projectes on hem col.laborat com a divulgadors dels nostres criteris ètics de sostenibilitat, és aquest en el que hem treballat amb Mensa Cívica, Justicia Alimentària Global i Lonxanet. Totes elles relacionades amb el món de la pesca i de l’alimentació sostenible.

  • Els objectius principals que s’han assolit han estat:
  1. Difusió de la pesca sostenible i acompanyament per fer-la possible a través de tallers i formacions.
  2. Enxarxament d’oferta de pesca sostenible i demanda en col·lectivitats per augmentar el consum d’aquest peix en col·lectivitats (menjadors escolars).

La demanda d’una alimentació saludable i de proximitat és una realitat creixent a casa nostra. Aquest fenomen social entronca perfectament amb una realitat en risc de desaparèixer com és la pesca sostenible i artesanal. D’alguna forma, doncs, es proposa
innovar en el consum conscient recorrent a metodologies de pesca respectuoses amb el medi ambient i amb les persones.